Warmia i Mazury

Marszałkowskie nagrody za proekologiczne postawy

Do 31 marca 2024 roku trwa nabór wniosków zgłoszeniowych do 11. edycji konkursu o przyznawaną przez marszałka województwa warmińsko-mazurskiego „Nagrodę im. prof. Janiny Wengris”.

Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

DO POBRANIA:
Sylwetka prof. Janiny Wengris
– Zasady przyznawania Nagrody oraz wzór zgłoszenia
– Uchwała nr 53/812/23/VI zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 50/984/18/V zarządu województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zasad przyznawania przez marszałka województwa warmińsko-wazurskiego „Nagrody im. prof. Janiny Wengris”

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!