Warmia i Mazury

Nowy Konserwator Zabytków na posterunku dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur

Wojewoda Radosław Król powołał Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków. Nominacja Mirosława Jonakowskiego to ważny krok dla zachowania unikalnego charakteru architektury Warmii i Mazur. Jego wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie w dziedzinie konserwacji zabytków sprawiają, że stanowi on doskonałe uzupełnienie zespołu odpowiedzialnego za ochronę naszego regionalnego dziedzictwa.

Konserwator Zabytków w województwie warmińsko-mazurskim pełni istotną rolę w zapewnieniu odpowiedniej opieki nad zabytkami architektury, historii oraz kultury materialnej.

Mirosław Jonakowski – archeolog, konserwator i muzealnik, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na Politechnice Warszawskiej. Od stycznia 1990 r. pracował w strukturach administracyjnych związanych z ochroną zabytków i dziedzictwa kulturowego, od roku 2002 pełniąc kierownicze stanowiska najpierw jako Kierownik Delegatury w Elblągu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, następnie jako Miejski Konserwator Zabytków w Elblągu. Pracując od stycznia 2012 r. na stanowisku kuratora ds. konserwacji architektury Muzeum Zamkowego w Malborku kierował Działem Konserwacji Zamku, Działem Historii i Pracownią Archeologii oraz odpowiadał za działalność konserwatorską, remontową i inwestycyjną malborskiego Muzeum. Odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!