KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Między Barokiem a Oświeceniem — Ignacy Krasicki i jego czasy

XIV Konferencja Naukowa, Zamek w Lidzbarku Warmińskim, 16-18 września 2021 r.

Program konferencji:
16 września
Godz. 15.00-16.30 Zamek biskupów warmińskich
– kustosz Małgorzata Jackiewicz-Garniec – (Zamek w Lidzbarku Warmińskim, Oddział MWiM), „Biskup Ignacy Krasicki w Heilsbergu; Mój ogród zimowy w pięknościach. Śliwki niezadługo dojrzeją, a kwiatów bez końca/z listu do brata Antoniego, 6 II 1794”
– prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – (IP WK Olsztyn)
„Warmińsko-pruski świat Krasickiego”
– dr hab. Magdalena Dąbrowska prof. UW – (UW Warszawa)
„Dziekan z Badajoz Ignacego Krasickiego i jego przekład rosyjski”
16.30 -17.00 dyskusja
17 września
Godz. 9.00-10.30
Oranżeria Kultury, Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lidzbarku Warmińskim
– prof. dr hab. Andrzej Kamieński – (IH PAN Warszawa; online)
„Prusy a pierwszy rozbiór państwa polsko-litewskiego”
– prof. dr hab. Andrzej Stroynowski — (AJD Częstochowa; online)
„Franciszek Ksawery Chomiński — przedstawiciel elity politycznej w czasach stanisławowskich”
– dr Magdalena Przysiężna-Pizarska – (UO Opole)
„Dziedzictwo niematerialne zachowane od czasów Ignacego Krasickiego”
– dr Jacek Kowalkowski – (Poznań)
„Ignacy Krasicki (1735-1801) jako genealog – podsumowanie”
10.30-11.00 dyskusja
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-13.00
– dr Emilia Figura-Osełkowska – (IP WK Olsztyn)
„Monitor – źródło wiedzy i różnorakich porad życiowych”
– dr Klara Leszczyńska-Skowron – (IBL PAN Warszawa)
„Koncepcja szczęścia w twórczości Krasickiego”
– dr Paweł Ignaczak – (ASP Warszawa)
„Okoliczności powstania rysunków Jana Piotra Norblina do »Myszeidy« Krasickiego. Stracona szansa polskiej książki ilustrowanej XVIII wieku?”
– mgr Sylwia Szydlik (Olsztyn)
„Aktywność szlachcianek w świetle twórczości Ignacego Krasickiego”
13.00-13.30 dyskusja

14.30-16.00
– dr hab. Adam Kucharski, prof. UMK — (UMK Toruń)
„Wyjazdy kuracyjne Ignacego Krasickiego do wód w latach 90. XVIII w.”
– mgr Waldemar Borzestowski – (UG Gdańsk)
„Ignacy Krasicki w Gdańsku”
– dr Katarzyna Ponińska – (UKSW Warszawa)
„Ignacy Krasicki jako koronator cudownego wizerunku w Miedniewicach”
– mgr Ireneusz Poniński (Warszawa)
„Ignacy Krasicki jako historyk ubiorów”
16.00-16.30 dyskusja
Spacer po starym mieście w Lidzbarku
Zapraszamy!

(Muzeum Warmii i Mazur)

error: Nie kopiuj!!!