AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Mieszkańcy Starego Miasta wybrali zarząd osiedla

Mieszkańcy morąskiego Starego Miasta wybrali siedmioosobowy zarząd osiedla.

Skład Zarząd:

Kamila Stabrowska – przewodnicząca,

Jan Szydłowski – wiceprzewodniczący,

Dominik Rimaszauskas – Sekretarz

oraz członkowie:

Alina Kępska,

Waldemar Dzieliński,

Marek Możejko,

Beata Potratz.

Osiedle „Stare Miasto” to: ul. Herdera, ul. Jagiełły (oprócz Nr1), ul. Kasprowicza, ul. Kościelna, ul. Zbożowa, ul. Krzywa, ul. Osińskiego, Plac Jana Pawła II, ul. Rataja, ul. Młyńska, ul. Sierakowskiego, ul. Władysława Reymonta, ul. Skłodowskiej, ul. Zamkowa, ul. Samulewskiego,  ul. Zawiszy, ul. Mickiewicza (Nr 15, Nr 16)

Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz swojego środowiska.

Zadania Osiedli:
1. Udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania.
2. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca zamieszkania,

Powyższe zadania realizowane są poprzez:

  1. Podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,
  2. Współuczestnictwo we współorganizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską Konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla,
  3. Występowanie z wnioskami do organów Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Osiedla,
  4. Współpracę z radnym z terenu Osiedla w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Osiedla,
  5. Udział w postępowaniu administracyjnym na zasadach ustalonych dla organizacji społecznych przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.
  6. Współpracę z samorządami mieszkańców innych Osiedli,
  7. Ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla.

(red./fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!