AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Milion złotych na usuwanie azbestu

WFOŚiGW w Olsztynie ogłosił nabór wniosków w ramach  Programu Priorytetowego – Ochrona powierzchni ziemi – Usuwanie azbestu. Głównym celem programu jest likwidacja i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest wytwarzanych na terenie województwa  warmińsko-mazurskiego. Programem objęte są przedsięwzięcia  w  zakresie  demontażu,  transportu  oraz  unieszkodliwiania  odpadów zawierających  azbest.

Beneficjentami programu mogą być podmioty posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której terenie znajdują się wyroby zawierające azbest, tj.:

osoby fizyczne

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

przedsiębiorcy

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia

PGL Lasy Państwowe

SP ZOZ

Alokacja środków w programie wynosi 1 000 000, 00 zł. Program będzie realizowany w latach 2020-2021. Nabór w konkursie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji.Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1,5% WIBOR 12M, lecz nie mniej niż 2 %. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki do daty spłaty ostatniej raty wynosi: 5 lat.
Regulamin konkursu pożyczkowego jest dostępny na stronie WFOŚiGW w Olsztynie.
Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się ogólną ofertą pożyczkową i dotacyjną WFOŚiGW w Olsztynie, która obejmuje finansowanie działań służących ochronie środowiska oraz wspierających zrównoważony rozwój m.in. w zakresie:

ochrony atmosfery

gospodarki wodno-ściekowej

gospodarki odpadami

ochrony przyrody i edukacji ekologicznej

adaptacji do zmian klimatu.

(WFOŚiGW w Olsztynie)

error: Nie kopiuj!!!