AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Morąski szpital z dodatkowym wsparciem europejskim

Zarząd województwa rozdzielił dodatkową pulę środków europejskich na ochronę zdrowia. Pieniądze pochodzą z dodatkowej osi priorytetowej, wygospodarowanej w odpowiedzi na pandemię wirusa Sar-Cov-2 (COVID-19). Na liście projektów, które uzyskały dofinansowanie znalazł się Szpital Miejski w Morągu Sp. z o.o., który aplikował o wsparcie na „poprawę jakości świadczeń medycznych poprzez doposażenie Szpitala Miejskiego w Morągu Sp. z o. o. w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną i diagnostyczną”.

Morąska lecznica dostanie 1 160 594,80 zł na jego realizację. Całkowita wartość projektu to 1 433 010,00 zł.

Są przeznaczone na zabezpieczenie pracowników i firm oraz dostosowanie działalności gospodarczej do funkcjonowania w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia.

– To specjalna inicjatywa nazywana REACT-EU, u nas skorzysta z niej w sumie 40 podmiotów, a przyznane dofinansowanie – 40,5 mln zł – trafi do przychodni, szpitali powiatowych i regionalnych – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – To był ostatni konkurs w dziedzinie ochrony zdrowia w tej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, która już się kończy, a wiadomo, że jesteśmy już gotowi do startu z nowym programem – Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Dofinansowanie dostały następujące typy projektów:

Schemat A dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), rehabilitacji leczniczej. Dofinansowanie dostanie 17 podmiotów na łączną kwotę 3,6 mln zł.

Schemat B przeznaczony jest  dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które realizują stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne dla mieszkańców przynajmniej jednego powiatu. Dofinansowanie dostanie 15 podmiotów na łączną kwotę 19,8 mln zł. Na tej liście znalazł się morąski szpital.

– Złożyliśmy wniosek na doposażenie szpitala w sprzęt diagnostyczny poprzez, m.in.:  wymianę sprzętu do badań laboratoryjnych, zakup nowego ucyfrowanego aparatu RTG do pracowni, zakup nowoczesnego aparatu USG z funkcją echo serca, wideogastroskop, aparaturę medyczną do oddziału rehabilitacji. Zakupiony sprzęt będzie spełniał wysokie standardy, nowoczesne technologie. Cieszymy się, że nasz szpital wzbogaci się o taką aparaturę, która zastąpi już wysłużoną – mówi Ewa Michałowska, prezes Szpitala Miejskiego Sp. z o. o. w Morągu.

Schemat C przeznaczony jest dla ponadpowiatowych ośrodków specjalistycznych.  Dofinansowanie dostanie 8 podmiotów na łączną kwotę 17,1 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania:

Lista projektów

(red.)

error: Nie kopiuj!!!