AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Morążanin w Społecznej Radzie Seniorów Warmii i Mazur

Poznaliśmy przedstawicieli Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencji, w której jest również przedstawiciel powiatu ostródzkiego, mieszkaniec Morąga – Jerzy Konopko. Rada jest ciałem o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym marszałka województwa.

Jerzy Konopko jest członkiem Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Morągu, był prezesem tej organizacji, obecnie jest wiceprezesem tej organizacji. Jest jednym  z założycieli UTW w Morągu, prowadzi grupę turystyczną przy UTW, Pracował jako nauczyciel – wychowawca w SOWS  w Szymanowie.

Głównym celem jej działania to tworzenie warunków do wykorzystania potencjału środowisk senioralnych poprzez ich reprezentowanie, wzmacnianie i integrowanie.

Wśród dwudziestu dziewięciu członków Rady są przedstawiciele poszczególnych organizacji seniorskich, reprezentanci powiatów, wybrani przez konferencje plenarne środowisk seniorskich w poszczególnych powiatach czy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Powołanie Rady jest wynikiem wieloletniego wdrażania w regionie programu „Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020” oraz partnerskiej, systemowej współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa z Olsztyna, a także z wieloma innymi organizacjami, samorządami i instytucjami.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego – II kadencja:
1.    Ludomira Murmyło – reprezentantka Elbląga, miasta na prawach powiatu,
2.    Marek Gulda – reprezentant Elbląga, miasta na prawach powiatu,
3.    Barbara Jadwiga Szpakowska-Bartyś – reprezentantka Olsztyna, miasta na prawach powiatu,
4.    Sabina Maria Dąbrowska – reprezentantka Olsztyna, miasta na prawach powiatu,
5.    Krystyna Kralkowska – reprezentantka powiatu giżyckiego,
6.    Wiesław Pietrzak – reprezentant powiatu węgorzewskiego,
7.    Teresa Kaca – reprezentantka powiatu piskiego,
8.    Zuzanna Obrycka – reprezentantka powiatu ełckiego,
9.    Wojciech Rudnicki – reprezentant powiatu mrągowskiego,
10.    Jerzy Konopko – reprezentant powiatu ostródzkiego,
11.    Ryszard Józef Kumelski – reprezentant powiatu nidzickiego,
12.    Krystyna Maria Kijewicz – reprezentantka powiatu bartoszyckiego,
13.    Ryszard Ławrynowicz – reprezentant powiatu iławskiego,
14.    Lech Bober – reprezentant powiatu nowomiejskiego,
15.    Maria Magdalena Kaliszewicz – reprezentantka powiatu kętrzyńskiego,
16.    Jolanta Adamczyk – reprezentantka powiatu lidzbarskiego,
17.    Antoni Wąsowicz – reprezentant powiatu braniewskiego,
18.    Roman Kotkowski – reprezentant powiatu działdowskiego,
19.    Jadwiga Lipska – reprezentantka powiatu olsztyńskiego,
20.    Marek Aleksander Miros – reprezentant powiatu gołdapskiego,
21.    Janusz Hendzel – reprezentant powiatu oleckiego,
22.    Jerzy Giezek – reprezentant Polskiego Związku Działkowców Okręgu Warmińsko-Mazurskiego,
23.    Stanisław Walczak – reprezentant zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
24.    Jerzy Smukowski – reprezentant Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie,
25.    Lidia Lejszo – reprezentantka Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,
26.    Aleksander Pieczkin – reprezentant Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur,
27.    Stanisław Brzozowski – reprezentant Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
28.    Wiesława Przybysz – reprezentantka Biura Rzecznika Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
29.    Katarzyna Koplińska – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(red./wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!