AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Zarekomenduj miejsca przyjazne rowerzystom

Trwa nabór zgłoszeń związanych z systemem rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Inicjatywa skierowana jest do przedstawicieli obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych, obiektów gastronomicznych, informacji turystycznych oraz pozostałych obiektów usługowych, które zlokalizowane są w województwie warmińsko-mazurskim (położone w tzw. korytarzu Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo).

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z regulaminem współpracy i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

W przypadku ubiegania o uzyskanie rekomendacji MPR w kategorii OBIEKTY NOCLEGOWE przez inny obiekt noclegowy, należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu wraz z oświadczeniem o jego aktualności (część C punkt 8,9 Formularza zgłoszeniowego)

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:
• prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II „Regulamin współpracy”;
• lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikiem 1a „Regulamin współpracy”);
• kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII „Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.
Rekomendacja przyznana będzie bezterminowo.

Organizatorem Systemu Rekomendacji na terenie województwa jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – to najdłuższa trasa rowerowa w Polsce. Przebiega przez pięć województw, a jego główna nitka liczy 1885 km (a razem z 13 trasami łącznikowymi oraz alternatywnymi łącznie 2071 km).

Część tego szlaku przebiega przez województwo warmińsko-mazurskie (prawie 400 km) i umożliwia zwiedzanie jego północnych terenów, bardzo malowniczych oraz obfitujących w atrakcje przyrodnicze i kulturowe. W regionie wydzielono trzy odcinki trasy, nazwane królestwami rowerowymi: „Nad Zalewem Wiślanym” (93 km), „Warmia i okolice” (147 km) i „Północne Mazury” (153 km).

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZAŁĄCZNIKI
1. Regulamin współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Ogłoszenie o naborze
4. Instrukcja do formularza zgłoszenia
5. Wykaz gmin w województwie warmińsko-mazurskim
6. Wzór plakietki MPR
7. Wzór znaku MPR

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!