Warmia i Mazury

Nagrody za promocję nowatorskich rozwiązań

Inicjatywa nowy europejski Bauhaus ma sprawić, by realizacja Zielonego Ładu stała się źródłem pozytywnych i konkretnych doświadczeń o wymiarze kulturowym i czysto ludzkim.

Aby przyspieszyć transformację ekologiczną, przyczynić się do odbudowy gospodarki i zagwarantować nam wszystkim lepszy poziom życia, musimy wykorzystać istniejące bogactwo wiedzy, doświadczenia i umiejętności, a także szukać nowych pomysłów i rozwiązań.

Nagrody będą przyznawane w 10 różnych kategoriach. W każdej z kategorii istnieją dwa równoległe wątki konkursowe:
•    New European Bauhaus Awards dla istniejących, już ukończonych przedsięwzięć/projektów
•    New European Bauhaus Rising Stars dla koncepcji lub pomysłów zgłoszonych przez kandydatów w wieku do 30 lat.

Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają:
•    30 000 euro oraz pakiet promocyjny w przypadku New European Bauhaus Awards
•    15 000 euro oraz pakiet promocyjny w przypadku New European Bauhaus Rising Stars.

Do konkursu mogą zgłaszać się osoby fizyczne i organizacje upoważnione do reprezentowania inicjatywy. Można składać wspólne zgłoszenia.

W zgłoszeniu należy wyjaśnić, jaką rolę w projekcie odgrywają osoby lub podmioty składające zgłoszenie.

Zgłoszenia dotyczące części New European Bauhaus Rising Stars mogą składać osoby fizyczne, które w dniu ogłoszenia konkursu mają nie więcej niż 30 lat, lub grupy takich osób.

Uczestnicy mogą być mieszkańcami UE lub pochodzić spoza UE, ale projekt lub koncepcja muszą być opracowywane i realizowane w UE.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2021 r. Do udziału można zgłosić się na specjalnej platformie. Znajdują się tam również informacje na temat poszczególnych kategorii nagród oraz szczegółowy przewodnik dla uczestników.

WIĘCEJ INFORMACJI

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!