Warmia i Mazury

Nowa specjalizacja regionu – wypełnij ankietę

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie prowadzi badania  związane z realizacją projektu „Zdrowe życie – inteligentna specjalizacja regionu”.

Podstawą opracowania koncepcji IS „zdrowe życie” jest wyjątkowy potencjał nieskażonego środowiska Warmii i Mazur i działające w regionie unikalne podmioty gospodarcze rozwijające się w sektorze związanym z usługami medycznymi i okołomedycznymi.

Coraz mocniejsza jest również pozycja ośrodków badawczo-naukowych w dziedzinie medycyny, prężnie rozwijają się specjalistyczne usługi zdrowotne oraz zwiększa się wśród mieszkańców regionu dbałość o jakość życia.

Proponowana specjalizacja obejmuje także sektor technologii/usług/produktów służących ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, promocji zdrowego trybu życia oraz technologii/usług/produktów związanych z gospodarką niskoemisyjną i utrzymaniem wysokiej jakości środowiska.

Celem badania jest dokonanie diagnozy stanu i perspektyw rozwoju tego sektora w naszym województwie. Ankieta skierowana jest do przedstawicieli podmiotów z sektora związanego z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia. Badanie jest anonimowe.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!