Nowa ustawa wyzwaniem dla organizacji pozarządowych

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prezes Banku Żywności w Olsztynie Marek Borowski podczas drugiego spotkania zaprezentowali „Ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – wyzwania dla NGO”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej z subregionu olsztyńskiego, działających w obszarze pomocy osobom ubogim i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Jego celem jest zapoznanie uczestników ze szczegółami dotyczącymi Ustawy z  19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, która weszła w życie 18 września 2019 roku, jej założeniami i wdrażaniem. Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności zakończyła trwający ponad 3 lata i silnie wspierany przez Banki Żywności proces legislacyjny walki z problemem marnowania żywności w Polsce.

Jej wdrażanie to duże wyzwanie nie tylko dla sprzedawców żywności w Polsce, ale również dla organizacji pozarządowych, działających w obszarze zagospodarowywania żywności na rzecz osób potrzebujących.

Kolejne spotkania informacyjne odbędą się: w Piszu (9 października) i w Działdowie (17 października).

(wwim)