Warmia i Mazury

Nowy sprzęt dla strażaków z regionu

W Ostródzie odbyło się przekazanie samochodu ratowniczo-bojowego oraz sprzętu pożarniczego jednostkom OSP w Ostródzie, Iławie oraz Miłakowie.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do OSP w Ostródzie, natomiast wentylator i ubranie bojowe otrzymali strażacy z Miłakowa. Z kolei przedstwiciele OSP w Iławie będą dysponowali nowym defibrylatorem i fantomem.

Praca strażaka wymaga nie tylko doskonałego przygotowania i fachowości, ale również odpowiedniego i profesjonalnego sprzętumówił podczas spotkania Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.A nowe samochody ratowniczo-gaśnicze i inny sprzęt o wysokim standardzie z pewnością przełożą się na lepszą jakość wykonywanych czynności.

Łączny koszt wynosił 870 tys. zł, z czego 680 tys. zł to dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Z kolei 180 tys. zł to dofinansowanie Urzędu Miasta w Ostródzie.

W uroczystościach uczestniczyli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa), Zbigniew Michalak (burmistrz Ostródy), Dorota Kamińska (zastępca burmistrza Iławy), Krzysztof Szulborski (burmistrz Miłakowa), st. bryg. Tomasz Ostrowski (komendant powiatowy PSP w Ostródzie) oraz Władysław Szmul (ks. dziekan).

(wwim)

 

error: Nie kopiuj!!!