Warmia i Mazury

Ocena miejsc wypoczynku

Warunki do przyjęcia dzieci i młodzieży na letni wypoczynek na Warmii i Mazurach w 61 miejscach skontrolowali pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Kontrole prowadzili od 22.05 do 4.06.2023 r. Stan przygotowania do sezonu sprawdzili w: 11 hotelach, 1 pensjonacie, 4 schroniskach i 45 innych miejscach, świadczących usługi hotelarskie.

53 podmioty w dniu kontroli były całkowicie przygotowane na przyjęcie turystów. Pozostałych 8 nie było jeszcze gotowych na zakwaterowanie zorganizowanych grup wakacyjnych.

Wśród głównych przyczyn braku pełnej gotowości należy wymienić:

– trwające prace remontowe pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

– remonty ciągów komunikacyjnych,

– brak wyników badania wody pitnej i basenowej,

– trwające prace konserwatorskie i porządkowe w obrębie posesji,

– nieprawidłowości stwierdzone w blokach żywienia.

Efektem kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej było wszczęcie 3 postępowań administracyjnych oraz nałożenie 2 mandatów karnych na kwotę 400 zł.
W stosunku do części skontrolowanych miejsc wydano również zalecenia pokontrolne.

Większość obiektów, w których podczas kontroli jeszcze trwały prace, bądź stwierdzono w nich usterki, będzie gotowa do przyjęcia zorganizowanych grup wypoczynkowych w momencie rozpoczęcia wakacji. Pozostałe miejsca noclegowe zostaną uruchomione dla wypoczywających w nieco późniejszym terminie.

– Kontrolowane były wszystkim obiekty hotelarskie, ponieważ głównie w tych miejscach odnotowuje się funkcjonowanie turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, np. w roku 2022 na 1727 turnusów na terenie naszego województwa ujętych w elektronicznej bazie danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, większość bo 1029 zarejestrowano właśnie w całorocznych obiektach hotelarskich lub innych miejscach świadczących takie usługi – podkreśla Jacek Szydłowski, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Jak dodaje – szczególna uwaga naszych służb była zwrócona na miejsca noclegowe, w stosunku do których w latach ubiegłych prowadzono postępowanie administracyjne (i/lub mandatowe) oraz te, które były przedmiotem skarg, bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania.

(WSSE Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!