AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Od 1 styczna 2024 nowe stawki czynszu najmu mieszkań z zasobów gminnych

Burmistrz Morąga, na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i w związku z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz załącznika do uchwały nr XLV/608/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Morąg na lata 2023 — 2027 ustalił stawkę bazową czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego w wysokości  4,16 zł.

Od 1 stycznia 2024 r. czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu będącego przedmiotem najmu socjalnego będzie wynosił 2,07 zł, natomiast czynsz najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla tymczasowego pomieszczenia ustalono na 0,70 zł.

Do stawki bazowej mają zastosowanie czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu w załącznika do uchwały nr XLV/608/22 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Traci moc Zarządzenie nr 702/18 Burmistrza Morąga z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie: czynszu najmu w mieszkaniowych zasobach Gminy Morąg obowiązujących od 1 marca 2018 roku. §6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!