Warmia i Mazury

Od 1 stycznia duże zmiany w TAX FREE dla podróżnych

Krótszy czas obsługi, szybszy zwrot zapłaconego podatku VAT oraz elektroniczny dostęp do dokumentów – to korzyści dla podróżnych od 1 stycznia 2022 roku. Przedsiębiorcy, którzy chcą dokonywać sprzedaży w procedurze TAX FREE powinni dokonać niezwłocznie rejestracji w nowym systemie. Do tej pory zarejestrowało się w nim 1000 przedsiębiorców.

TAX FREE to system zwrotu podatku VAT podróżnym, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE. Jest to rozwiązanie dla:

podróżnego, który dokonał w Polsce zakupu towarów powyżej 200 zł,

otrzymał paragon z kasy rejestrującej,

wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza terytorium UE i uzyskał potwierdzenie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów. Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Nowe rozwiązanie zapewni przedsiębiorcom szybki i łatwy dostęp do danych o transakcjach realizowanych w systemie TAX FREE i ułatwi rozliczenie zarówno z podróżnymi, jak i z organami podatkowymi. Dla podróżnych to przede wszystkim:

skrócenie czasu obsługi,

szybki zwrot zapłaconego podatku VAT przy transakcjach bezgotówkowych,

elektroniczny dostęp do dokumentów TAX FREE.

Polska będzie kolejnym krajem w UE, który wprowadza własny elektroniczny system TAX FREE. Taki system ma między innymi Francja, Włochy, Hiszpania, Austria i Estonia.

System TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE.Na żądanie, wydrukowane dokumenty zostaną opatrzone pieczęcią POLSKA – CŁO.

WAŻNE:

Jeśli jesteś podróżnym, uprawnionym do skorzystania z TAX FREE:

Kupuj w punktach sprzedaży oznaczonych logo TAX FREE.

Pamiętaj, że prawo do zwrotu VAT nabywasz przy zakupie towarów za min. 200 zł u jednego sprzedawcy.

Zgłoś sprzedawcy chęć skorzystania z TAX FREE.

Wybierz sposób zwrotu podatku (bezgotówkowy, gotówkowy).

Wybierz formę dokumentu TAX FREE (elektroniczna wersja na Twój e-mail, np. w formacie pdf lub wydruk).

Sprzedawca rejestruje TAX FREE – Twój dokument TAX FREE jest przekazywany na granicę.

Zanim wyjedziesz za granicę, sprawdź czy posiadasz:

dokument elektroniczny na urządzeniu mobilnym lub

wydrukowany dokumentu TAX FREE oraz

wszystkie zakupione towary ujęte w dokumencie TAX FREE – jeżeli NIE – zgłoś to na granicy.

Na granicy:

Pokaż funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej swoje dokumenty TAX FREE (wydrukowane lub na urządzeniu mobilnym).

Poinformuj, których towarów brakuje.

Przedstaw wywożony towar (na żądanie)

System TAX FREE wygeneruje elektroniczne potwierdzenie wywozu dla wszystkich okazanych dokumentów TAX FREE.Na żądanie, wydrukowane dokumenty zostaną opatrzone pieczęcią POLSKA – CŁO.

WAŻNE:

Dokumenty TAX FREE wystawione w innym państwie członkowskim zostaną zarejestrowane w systemie TAX FREE. Potwierdzeniem wywozu towarów w tym przypadku będzie odcisk pieczęci POLSKA – CŁO.

Jeżeli opuszczasz terytorium Unii Europejskiej z terenu innego państwa członkowskiego niż Polska musisz posiadać papierowe dokumenty TAX FREE. Na nich będzie potwierdzony wywóz towarów zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Otrzymujesz zwrot podatku VAT

Korzystaj z bezgotówkowej formy zwrotu podatku.

Gotówkę musisz odebrać u sprzedawcy osobiście.

Pamiętaj, nie możesz zmienić raz wybranej formy zwrotu podatku.

KAS informuje podróżnych

Informacje o zmianach oraz wszystkie aktualne komunikaty dostępne są na portalu granica.gov.pl/TaxFree.

Dostępna jest tam także ulotka informacyjna, która zawiera cztery wersje językowe: polską, ukraińską, angielską i rosyjską, a także film pokazujący zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2022 r.

Materiały drukowane będą także dostępne na przejściach granicznych przez które podróżni korzystający z TAX FREE wyjeżdżają z Polski.

Rejestracja sprzedawców w nowym systemie

Niespełna miesiąc pozostał przedsiębiorcom, którzy po 1 stycznia 2022 r. będą chcieli realizować sprzedaż w procedurze TAX FREE. Od 1 lipca 2021 r. kiedy Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła system rejestracyjny w nowym TAX FREE zarejestrowało się 1000 przedsiębiorców.

Jak się zarejestrować?

Należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku zostaniemy poprowadzeni przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i czy ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line. Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od początku 2022 roku.

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w zakładce o zmianach w TAX FREE. Sprawdź, co i jak powinieneś zrobić, żeby dostosować swoją firmę i móc sprzedawać w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.

(KAS Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!