AktualnościHALO MORĄGKULTURA I SZTUKAWieści z ratusza

Ogólnopolski Festiwal Gitarowy „Kolaż Dźwięków” – zapisy

Morąski Dom Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Gitarowym „Kolaż Dźwięków”, Morąg 2023.

REGULAMIN „KOLAŻ DŹWIĘKÓW”  Morąg 2023

ORGANIZATOR: Morąski Dom Kultury

CELE:

– konfrontacja umiejętności w dziedzinie gry na gitarze,

– popularyzacja szeroko pojętej muzyki gitarowej,

– promocja utalentowanych gitarzystów,

– integracja uczestników Festiwalu,

– wymiana doświadczeń w zakresie szerokiego spectrum technik gry na gitarach klasycznych, akustycznych, elektrycznych i basowych.

UCZESTNICY:

Festiwal adresowany jest do gitarzystów amatorów: solistów i zespołów gitarowych. W grupie solistów obowiązują dwie kategorie wiekowe: do 15 lat (włącznie), 16 lat i więcej

ZASADY UCZESTNICTWA:

Każdy wykonawca (zespół) może zaprezentować utwory własne lub z szeroko pojętej klasyki gitary, interpretacja utworów dowolna.

Obowiązuje wykonanie na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej lub basowej.

Łączny czas występu nie powinien przekraczać 12 minut.

Uczestnicy Festiwalu wykonują program z pamięci.

W Festiwalu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 04.03.2023 r. prześlą nagranie DEMO w postaci plików komputerowych mp 3 na adres elektroniczny (e-mail: mdk.morag@o2.pl) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia. Spośród wszystkich, którzy nadeślą próbkę swojej twórczości Jury wybierze 20 wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Festiwalu.

Uczestnicy zostaną powiadomieni o wyborze przez adres e-mail podany w karcie zgłoszenia.

KRYTERIA OCENY

Oceny gitarzystów dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora.

Jury oceniać będzie w oparciu o następujące kryteria: umiejętności interpretacyjne, muzykalność, dobór repertuaru, poziom warsztatu muzycznego, energia sceniczna, ogólny wyraz artystyczny.

Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY:

Ogólnopolski Festiwal Gitarowy „Kolaż dźwięków” odbędzie się 11.03.2023 r., o godzinie 10:00 w sali widowiskowo – kinowej Morąskiego Domu Kultury. Próby techniczne na scenie od godz. 9.00 – 10.00.

NAGRODY:

I miejsce – nagroda finansowa 1.000 zł

II miejsce – nagroda finansowa 800 zł

III miejsce – nagroda finansowa 500 zł

IV miejsce – gitara ufundowana przez sponsora: Panią Annę Maruszak

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa. O podziale nagród decyduje Jury.

Przed wręczeniem nagród odbędzie się koncert akustyczny w wykonaniu Jurorów Festiwalu.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz Facebooku Morąskiego Domu Kultury.

Organizator zapewnia nagłośnienie (wzmacniacze gitarowe i basowe we własnym zakresie).

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w konkursie tj. hotele, przejazdy, wyżywienie, ubezpieczenie – leżą po stronie uczestników Festiwalu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z Beatą Cetkowską, tel. kom. 795402057.

W sprawie nagłośnienia należy kontaktować się z Jarosławem Łabudzińskim, tel. kom. 502380650.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu:

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Kategoria wiekowa (dotyczy wykonawców indywidualnych):

– do lat 15

– powyżej 15 lat

  1. Numer telefonu, adres e-mail:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Repertuar (kompozytor, tytuł utworu):

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Opiekun artystyczny (imię i nazwisko, placówka):

…………………………………………………………………………………………………………………..

  1. Dotychczasowe osiągnięcia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisana/ny zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

Ogólnopolski Festiwal Gitarowy „Kolaż Dźwięków”

przez: Morąski Dom Kultury, ul. Mickiewicza 19, 14-300 Morąg

w celach realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez kulturalnych,

oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych biometrycznych w postaci mojego wizerunku do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a:

iż administratorem danych osobowych jest Morąski Dom Kultury, ul Mickiewicza 19,14-300 Morąg,

o prawie przeglądania, zmiany oraz usunięcia danych osobowych,

iż podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że dane będą przetwarzane wyłącznie w/w celach.

.………………….……………

Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę*

(MDK)

error: Nie kopiuj!!!