AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni uchwali plan pracy Rady Miejskiej na 2024 r.

Rada Miejska w Morągu uchwałą ustaliła ramowy plan pracy rady na 2024 rok.

Luty

Sesja odbędzie się w dniu 23. 02. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg za 2023 r.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poniesionych w 2023 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.

Marzec

Sesja odbędzie się w dniu 29. 03. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Informacja o sytuacji finansowej MDK oraz MBP — po 2023 r.
 2. Informacja o pomocy realizowanej przez MOPS w Morągu w 2023 r.

Kwiecień

Sesja odbędzie się w dniu 26. 04. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu po 2023 r.
 2. Sytuacja finansowa spółek gminnych w 2023 r.

Maj

Sesja odbędzie się w dniu 29. 05. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Rozpatrzenie raportu q stanie Gminy Morąg za 2023 r. i uchwalenie wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2023 r.
 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2023 r.
 3. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Morąga za 2023 r.
 4. Informacja na temat przygotowania jednostek organizacyjnych Gminy Morąg do nowego sezonu turystycznego.

Czerwiec

Sesja odbędzie się w dniu 28. 06. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Sytuacja społeczna na terenie Gminy Morąg – stan bezrobocia

Lipiec

Sesja nie odbędzie się.

Sierpień

Sesja odbędzie się w dniu 30. 08. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Przygotowanie przedszkoli i szkól prowadzonych przez Gminę Morąg do nowego roku szkolnego 2024 — 2025 — informacja Burmistrza Morąga.
 2. Informacja Burmistrza Morąga z funkcjonowania Pływalni „Morąska Perła”.

Wrzesień

Sesja odbędzie się w dniu 27. 09. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Sytuacja finansowa i funkcjonowanie Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. w Morągu po I półroczu 2024 r.

Październik

Sesja odbędzie się w dniu 25. 10. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Morąg: – stan ochrony przeciwpożarowej — informacja PSP i OSP, – informacja Komendanta Komisariatu Policji w Morągu, – informacja Komendanta Straży Miejskiej w Morągu.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Morąg za rok szkolny 2023/2024 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

Listopad

Sesja odbędzie się w dniu 29. 11. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Informacja jednostek organizacyjnych Gminy Morąg na temat przygotowania do sezonu zimowego 2024/2025.

Grudzień

Sesja odbędzie się w dniu 30. 12. 2024 r. godz. 14.00.

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Morągu na 2025 r.
 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2025 — 2036.
 3. Uchwalenie budżetu Gminy Morąg na 2025 r.

Radni upoważnili Przewodniczącego Rady Miejskiej do zmiany terminu sesji w naglącej sytuacji w porozumieniu z Burmistrzem Morąga, Wiceprzewodniczącymi Rady oraz Przewodniczącymi Klubów Radnych.

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!