Warmia i Mazury

PCPR realizuje program „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie informuje, że realizatorem pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest Powiat Ostródzki,  w którego imieniu działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie.

Wszelkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje nie dysponują środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach tego programu. Mogą tylko m.in. informować beneficjentów o możliwości otrzymania dofinansowania, udostępniać wnioski bądź świadczyć usługi doradcze w tym zakresie.

– Informowanie beneficjentów/wnioskodawców o tym, że decyzje o udzieleniu dofinansowania podejmowane są przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia lub fundacje jest działaniem nieuprawnionym – znaczna w komunikacie PCPR w Ostródzie.

(red./PCPR Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!