Warmia i Mazury

Podniesienie atrakcyjności transportu zbiorowego

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia raport z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Aktualizacji nr II Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa warmińsko-mazurskiego”.

Projekt planu transportowego zawiera informacje o planowanych działaniach w sferze publicznego transportu zbiorowego, ukierunkowanych na podniesienie jego atrakcyjności.

Ideą konsultacji było zebranie zgłoszonych wniosków, opinii, uwag, propozycji oraz pytań od mieszkańców, zainteresowanych stron zgodnie z zapisem art. 10 ust. 1 w związku z art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 ze zm.).

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiadał Departament Infrastruktury i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Konsultacje przeprowadzone były od 24 sierpnia do 13 września 2023 roku.

DO POBRANIA:
Raport z konsultacji społecznych
Załącznik nr 1 do Raportu z konsultacji społecznych

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!