AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Podnoszą jakość oferty edukacyjnej

11 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 30 firm, samorządów i stowarzyszeń na realizację projektów, których celem jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Zarząd województwa rozstrzygnął kolejny konkurs na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Dofinansowanie otrzymali m.in.: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kalniku, Stowarzyszenie Edukacyjno- Gospodarcze „Nasza Szkoła” w Wielkim Dworze, Gmina Dąbrówno.

Dofinansowanie można było otrzymać m.in. na: kształcenie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, takich jak umiejętności matematyczno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się czy pracy zespołowej.

Na wsparcie mogły też liczyć przedsięwzięcia zakładające tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych.

– Są to ważne przedsięwzięcia, które w młodych ludziach rozbudzają ciekawość otaczającym światem i pomagają ten świat zrozumieć – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Dają świetne podstawy do startu w dorosłość.

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kalniku będzie realizowało projekt „Duże eksperymenty
w małej szkole!”. Stowarzyszenie Edukacyjno- Gospodarcze „Nasza Szkoła” otrzymało wsparcie na działanie: „Eksperymentujemy w Wielkim Dworze!”, a Gmina Dąbrówno na projekt „ ELGNOWO – Rewolucja w naszej szkole”.

Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe).

Lista projektów do dofinansowania

(red./wwim)

error: Nie kopiuj!!!