Warmia i Mazury

Pogryzienia przez psy

Pogryzienia przez psy to problem wzbudzający silne emocje i wywołujący niezadowolenie z powodu braku skutecznych mechanizmów obronnych. Napotykane przez nas niemalże każdego dnia na ulicach miast, w parkach, czy na skwerach biegające swobodnie bez kagańców i smyczy psy wywołują u nas obawę o to, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne i niebezpieczne. Często źródłem zagrożenia są również psy posiadające swoich opiekunów. Świadczy to o beztroskim i nieodpowiedzialnym podejściu właścicieli psów do swoich opiekunów.

Pogryzienia przez psy to problem wzbudzający silne emocje i wywołujący niezadowolenie z powodu braku skutecznych mechanizmów obronnych. Napotykane przez nas niemalże każdego dnia na ulicach miast, w parkach, czy na skwerach biegające swobodnie bez kagańców i smyczy psy wywołują u nas obawę o to, czy nagle zwierzę nie stanie się agresywne i niebezpieczne. Często źródłem zagrożenia są również psy posiadające swoich opiekunów. Świadczy to o beztroskim i nieodpowiedzialnym podejściu właścicieli psów do swoich opiekunów. Szczególnie narażone na następstwa braku wyobraźni osób zobowiązanych do sprawowania opieki nad zwierzętami, są dzieci. Jednym z zadań Policji jest podejmowanie zdecydowanych działań zmierzających do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt, utrzymania czystości i porządku w gminach oraz przepisów zawartych w kodeksie wykroczeń, w szczególności art.77 i art. 78 kodeksu wykroczeń. Na podstawie Ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu Wykroczeń osoby niezachowujące środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt oraz te które, przez drażnienie lub płoszenie zwierzęcia doprowadzają do tego, że staje się ono niebezpieczne mogą być ukarane grzywną do 1.000 zł lub karą nagany.

Policjanci mogą stosować środki oddziaływania pozakarnego (pouczenia, ostrzeżenia), nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego lub kierować wniosek o ukaranie do Sądu.
Jak nie wolno traktować psa: nie wolno drażnić psa, rzucać w niego kamieniami, wymachiwać kijem, głośno krzyczeć, zadawać psu ból, obcinać wąsy, ciągnąć za uszy, za ogon, bić psa, nie wolno zabierać szczeniąt, zabawek, jedzenia, dotykać głaskać obcego psa bez zgody właściciela.
Sposoby uniknięcia lub zminimalizowania skutków ataku psa:
-ucieczka na drzewo, drabinę, zamknięcie drzwi, furtki;
-należy zatrzymać się, nie krzyczeć, nie machać rękami, nie patrzeć psu w oczy,
-można podsunąć psu coś do gryzienia np. torbę, reklamówkę, plecak, teczkę parasolkę, worek z kapciami, można odgrodzić się od psa rowerem.
Jeżeli pies nas przewróci należy: zwinąć się w kłębek twarzą i brzuchem do ziemi (skulić się), zasłonić uszy, twarz i kark.

Na widok zbliżającego się groźnego psa trzeba stanąć nieruchomo, tj. z łokciami przy piersi i pięściami pod brodą. Nie wolno patrzeć psu w oczy, Trzeba wystrzegać się gwałtownych ruchów i w żadnym wypadku nie uciekać, ostrożnie wycofać się kiedy zwierzę się oddali.

(KPP Ostróda)

 

error: Nie kopiuj!!!