AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Pomoc uchodźcom z Gminy Morąg w formie kuponów podarunkowych

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w 2022 r. w naszej Gminie przeprowadzono zbiórkę publiczną. Zgromadzone środki przeznaczane są na udzielanie pomocy uchodźcom przebywającym na terenie Gminy Morąg. Ponieważ sytuacja była niepewna i dynamiczna środki wydatkowane były z dużą ostrożnością i część z nich jest jeszcze do wykorzystania.  Pieniądze ze zbiórki zgromadzone są na koncie morąskiego PCK i muszą być ostatecznie wydatkowane do końca czerwca br. Zasady wydatkowania tych środków są jak z każdej zbiórki bardzo rygorystyczne.

Dysponenci tych środków zdecydowali, aby wydatkować pozostałe środki finansowe w następujący sposób:

– wydać kupony podarunkowe umożliwiające nabycie produktów w wybranych sklepach w Morągu, uchodźcom zamieszkującym na terenie naszej Gminy

– zakupić wyprawki szkolne do placówek oświatowych, w których uczą się dzieci uchodźców.

ZAPRASZAMY UCHODŹCÓW ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE GMINY MORĄG

PO ODBIÓR KUPONÓW PODARUNKOWYCH:

1.Kupony wydawane są przez Polski Czerwony Krzyż w Morągu , ul. Dworcowa 9, II p. nr tel. 89 757 45 58

2.Kupony zostały sfinansowane ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w Gminie Morąg.

3.Do uzyskania kuponów podarunkowych uprawnione są osoby fizyczne, które spełniają łącznie poniższe warunki (dalej jako: „Uprawniony”):

a)Posiadają status UKR – przybyły na terytorium Polski w związku z konfliktem zbrojnym, prowadzonymi na terytorium tego państwa;

b)są obywatelami Ukrainy i okazały danemu oddziałowi PCK dokument wskazujący na posiadanie obywatelstwa ukraińskiego wraz z dowodem spełniania wymogu, o którym mowa w pkt. a) powyżej (w szczególności: dowód osobisty, paszport, itp.) lub dokument wystawiony po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku braku dokumentu tożsamości,

Zasady wydawania kuponów podarunkowych

1.Kupony wydawane są do dnia 01 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania puli kuponów

2.Kupony należy wykorzystać do dnia 31 sierpnia 2023r. r. Po tej dacie kupony tracą swoją wartość.

3.Regulamin wydawania kuponów dostępny jest w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Morągu  ul. Dworcowa 9

(UM Morąg)

error: Nie kopiuj!!!