AktualnościHALO MORĄGWarmia i MazuryWieści z ratusza

Porozumienia o współpracy między instytucjami

W Miłomłynie odbyło się spotkanie przedstawicieli z gminy Miłomłyn i Morąg oraz powiatu ostródzkiego, którego celem było podpisanie porozumień o współpracy międzyinstytucjonalnej.

Podczas wydarzenia został zaprezentowany model kooperacji wypracowany w pierwszym etapie projektu oraz omówiono jego pilotaż. Przedstawiono również diagnozę gminy Miłomłyn i Morąg.

Podczas inicjatywy podpisano dwa porozumienia o współpracy międzyinstytucjonalnej. Do porozumienia na rzecz współdziałania organizacji  i instytucji w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w gminie Miłomłyn i powiecie ostródzkim przystąpiło 15 instytucji, natomiast w gminie Morąg i powiecie ostródzkim przystąpiło 14 instytucji.

W spotkaniu uczestniczyli burmistrz Miłomłyna Stanisław Siwkowski, sekretarz urzędu miasta i gminy Miłomłyna Ryszard Portka, zastępca burmistrza Morąga Leszek Biernacki oraz zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Katarzyna Koplińska.

Ponadto obecny był dyrektor PCPR w Ostródzie Tomasz Podsiadło, dyrektor MOPS w Morągu Jadwiga Kosieradzka i kierownik M-GOPS w Miłomłynie Mirosław Rafalski. W spotkaniu uczestniczyli także reprezentanci instytucji samorządowych, dyrektorzy szkół, dyrektorzy instytucji kultury, sołtysi, przedstawiciele policji, rynku pracy oraz prezesi stowarzyszeń i fundacji działających na terenie zainteresowanych gmin.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!