AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Posiadacze laptopów lub tabletów z grantów PPGR muszą złożyć oświadczenie

Gmina Morąg informuje, iż osoby, które otrzymały laptopy lub tablety w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” zgodnie z § 3 umowy przekazania są zobowiązane do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.

Oświadczenie składa rodzic lub pełnoletni uczeń, na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia należy składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Morągu w Punkcie Informacyjnym (parter) lub listownie pod adres:  Urząd Miejski w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg.

Wzór oświadczenia został dołączony do umowy przekazania sprzętu (załącznik nr 2 do umowy). Dodatkowo wzór oświadczenia znajduje się do pobrania na stronie www.morag.pl w zakładce „Ogłoszenia”.

Samorząd prosi o terminowe złożenie oświadczenia. W przypadku braku jego złożenia w wyznaczonym terminie zostaną wdrożone czynności wynikające z zawartej umowy oraz procedury monitorowania efektów projektu.

(UM Morąg)

 

error: Nie kopiuj!!!