Warmia i Mazury

Poszukiwane i nagradzane postawy proekologiczne

Do 31 marca 2020 r. trwa nabór zgłoszeń do siódmej edycji nagrody im. prof. Janiny Wengris, którą przyznaje marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie postaw proekologicznych i propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

W konkursie przyznawane są dwie nagrody – osobno dla osób fizycznych i dla podmiotów zbiorowych, których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również przez osoby fizyczne.

Należy przesyłać je do siedziby Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn).

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!