Warmia i Mazury

Poszukiwany wykonawca budowy nowej komendy PSP w Ostródzie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Przedmiotem zamówienia jest budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie – Etap I.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zjazdu z drogi położonej na działce 3/3 do działek nr 30/51, 2/40, 2/35 obręb 009 Górka gm. Ostróda. Projektowany zjazd będzie służył do obsługi komunikacyjnej projektowanego budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą jednostki ratowniczo-gaśniczej. Projektowany zjazd dowiązano wysokościowo do jezdni na drodze publicznej oraz projektowanego zagospodarowania działki Inwestora i otaczającego terenu. Zjazd przeznaczony będzie dla samochodów osobowych oraz wozów straży pożarnej. Zaprojektowano zjazd o szerokości jezdni 5,0m oraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75m. Projektowany zjazd będzie rozbudowany o infrastrukturę drogową w postaci znaków pionowych, sygnalizacji świetlnej.

Szczegóły dotyczące zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b8ba068-0c74-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b?fbclid=IwAR0extlqyOo5uyp2tz5TcdPFr5DWRDZl_A7HQrIkdaoVRgQnebiT-kW6hAw

Termin składania ofert upływa 2023-07-03 o godz.10:00.

(KP PSP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!