Warmia i Mazury

PRO Warmia i Mazury – pozytywny wizerunek regionu

Główną ideą organizowanego już po raz 11 przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego konkursu jest m.in. upowszechnianie najlepszych przykładów i dobrych praktyk komunikacji marketingowej.

Ważne jest również podnoszenie standardów działań marketingowych prowadzonych przez samorządy regionu oraz instytucje podległe samorządom, które swoją pracą budują pozytywny wizerunek naszego regionu.

PRO Warmia i Mazury to inicjatywa, w której nagradzane są najlepsze projekty promocyjne realizowane przez samorządy lokalne z województwa warmińsko-mazurskiego, instytucje otoczenia biznesu i instytucje naukowe działające w regionie m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry.

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch kategoriach:
– promocja ogólna – do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,
– promocja gospodarcza – do której można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa, powiatu, gminy, miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Zgłoszenie projektów wymaga wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną e-formularza na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Konkurs PRO” oraz prezentacji w formie elevator pitch – link do prezentacji należy podać w e-formularzu.

Formularz i prezentację w formie elevator pitch należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę www.festiwal.warmia.mazury.pl do 31 marca 2023 roku włącznie (decyduje data wpływu).

Projekty promocyjne mogą być realizowane w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami.

Laureaci (zarówno otrzymujący nagrodę główną jak i wyróżnieni) odbierają na uroczystej Gali kończącej 1 dzień Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur statuetki, dyplomy oraz do wykorzystania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wyprodukowany na zlecenie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego minireportaż z ich udziałem.

Link do miejsca z minireportażami nagrodzonych w ubiegłym roku:
https://festiwal.warmia.mazury.pl/laureat-x-edycji-konkursu-pro-warmia-i-mazury-2021-nagroda-glowna-za-projekt-czysta-gizycka/

Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu „PRO WARMIA i MAZURY 2022” oraz ogłoszenia konkursu znajdują się na:
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16466/uchwala-w-sprawie-zatwierdzenia-regulaminu-konkursu-pro-warmia-i-mazury-2022-oraz-ogloszenia-konkursu.html

Uchwała w sprawie powołania jury „PRO WARMIA i MAZURY 2022” dostępna jest na:
https://bip.warmia.mazury.pl/akty/16467/uchwala-w-sprawie-powolania-jury-konkursu-pro-warmia-i-mazury-2022.html

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!