AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Projekt budżetu Gminy Morąg na 2022 r.

Morąski samorząd przedstawił projekt budżetu na 2022 rok. Po świętach Bożego Narodzenia zajmie się nim Rada Miejska w Morągu.

W dokumencie czytamy: Dochody budżetu gminy w wysokości 108 227 207 zł, z tego:  dochody bieżące w wysokości – 103 438 569 zł, dochody majątkowe w wysokości – 4 788 638 zł.

Wydatki budżetu gminy w wysokości 113 192 473 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości – 104 549 919 zł,  wydatki majątkowe w wysokości – 8 642 554 zł

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 8 642 554 zł. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 753 394 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 26 727 664 zł,

2) zadań własnych gminy, finansowanych z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3 858 157 zł,

3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego,.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 965 266 zł zostanie pokryty: wolnymi środkami w kwocie 4 584 886 zł,  niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 380 380 zł.

Pełna treść projektu budżetu: Projekt budżetu Gminy Morąg na 2022 r. (PDF, 26.4 MiB)

(red.)

 

error: Nie kopiuj!!!