Projekt „FOLM – Z natury do rynku pracy”

Projekt adresowany jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat, niepracujących, i/lub poszukujących pracy, nieuczących się i/lub poszukujących odpowiednich form i kierunków edukacji i/lub poszukujących szansy na polepszenie swojej sytuacji życiowej. Młode osoby powinny mieszkać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

Projekt realizowany jest na podstawie innowacyjnej metody aktywizacji młodych osób opracowanej przez Uniwersytet w Edynburgu – Outdoor Learning, czyli kształcenie i rozwój osobisty w kontakcie z naturą. Niniejsza forma edukacji wykorzystywana jest skutecznie w Wielkiej Brytanii od ponad 20 lat.
Nowatorska koncepcja naukowców z Uniwersytetu w Edynburgu to przysłowiowy „powrót do natury”, dzięki któremu młodzi ludzie, poprzez działania z dala od cywilizacji i codziennych udogodnień, uczą się odnajdywać swoje miejsce w grupie oraz nabierają prawdziwego poczucia własnej wartości, niezbędnego do odnalezienia później swojej drogi w życiu. Uczestnicy projektu idą, wraz z trenerami, na kilka dni do lasu, gdzie pracują, w warunkach naturalnych, nad rozwojem osobistym. Uczą się radzenia sobie ze stresem, zarządzania czasem, kreatywności, zachowań asertywnych, współpracy w grupie, budowania pozytywnych relacji z ludźmi czy nabywania kompetencji przywódczych.
Udział w projekcie mogą wziąć osoby od 18 do 29 roku życia, które nie uczą się w systemie dziennym i nie są zatrudnione na umowę o pracę. Kształcenie zaoczne czy wieczorowe jak również praca na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie nie jest przeszkodą do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Osoby, które z różnych przyczyn nie uczęszczają do szkoły (np. wagary) powyżej 4 tygodni także kwalifikują się do projektu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają sprzęt, ekwipunek oraz wyżywienie podczas nauki w plenerze. Po 7-dniowej, ekscytującej przygodzie podczas wyprawy po Warmii i Mazurach z doświadczonymi trenerami z zakresu szkoleń w kontakcie z naturą, czeka na uczestnika indywidualna praca z trenerem personalnym, który pomoże w budowaniu własnej ścieżki życiowej i zmobilizuje do działania. Ostatnim etapem jest dostęp do innowacyjnej platformy internetowej skupiającej przedstawicieli biznesu, którzy za jej pośrednictwem rekrutować będą pracowników spośród uczestników projektu FOLM, jak również pomoc w dostępie do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, tak aby młody człowiek mógł odbudować pewność siebie, zwiększyć samoocenę, dokształcić się, a następnie znaleźć pracę.
Projekt trwa do 31.12.2022 r. Wyjścia realizowane będą do kwietnia 2021 r.

Organizatorzy projektu poszukują również osoby zainteresowanej pełnieniem funkcji mentora, której zadaniem będzie pozyskiwanie chętnych do udziału w projekcie FOLM. Mentor zostanie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony z wynagrodzeniem brutto 400 zł (do wypłaty ok 300 zł). Wynagrodzenie to otrzyma za każdą osobę (im więcej osób, tym wyższe wynagrodzenie), która zdecyduje się i faktycznie weźmie udział w tej innowacyjnej formie edukacji. Oprócz rekrutacji od mentora oczekuje się dalszego zainteresowania losami zwerbowanych uczestników.
Więcej informacji o projekcie na stronie www.folmweb.com/pl, lub kontaktując się bezpośrednio pod nr tel. kom. 510 172 336, 510 172 588 i 698 345 652, e-mail: folm.rekrutacja@bankizywnosci.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Osoba do kontaktu:
Dorota Czarzasta-Wardyn – koordynator projektu Outdoor Learning, Bank Żywności w Olsztynie

e-mail: dorota.wardyn@bankizywnosci.pl

Więcej na: www.olsztyn.bankizywnosci.pl

(org.)