Warmia i Mazury

Przyroda, architektura, kultura w twojej codzienności. „Doceń lokalność!” – to hasło Dnia Krajobrazu 2023

Krajobraz lokalny stanowi przestrzeń życia codziennego każdego nas. Czy jednak wiemy, które cechy krajobrazu lokalnego są unikalne i cenne, a które niepożądane? Dzień Krajobrazu 2023 służy refleksji nad kondycją miejsc, w których mieszkamy, uczymy się, pracujemy, byśmy mogli chronić to, co jest w nich najcenniejsze.

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu to okazja do promowania wartości krajobrazów towarzyszących codziennemu życiu każdego z nas, a także krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca instytucje publiczne, wyższe uczelnie, placówki oświatowe i kulturalne, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców naszego kraju do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw, takich jak spacery krajobrazowe, spotkania, debaty, wykłady, konkursy plastyczne związanych z lokalną geografią, historią, kulturą.

Perłami lokalnych krajobrazów mogą być najdrobniejsze ich elementy, jak pojedyncze drzewa, przydrożne kapliczki czy zdobienia domów. Poznawajmy, chrońmy i odpowiednio kształtujmy naszą okolicę, byśmy czuli, że jest w niej cząstka nas samych. Doceniajmy lokalność!

***

Dzień Krajobrazu (Międzynarodowy Dzień Krajobrazu) został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Obchodzony jest 20 października na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Każdego roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłasza temat krajowych obchodów oraz patronuje wydarzeniom towarzyszącym.

(Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)

error: Nie kopiuj!!!