AktualnościWarmia i Mazury

Punktualność pociągów w I kwartale 2023 r.

W I kwartale 2023 r. poziom punktualności wyniósł niemal 91% dla pociągów pasażerskich oraz ponad 48% dla pociągów towarowych. Łącznie przewoźnicy uruchomili blisko 572,4 tys. pociągów (ponad 466,3 tys. pasażerskich oraz blisko 106,1 tys. towarowych).

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W okresie od stycznia do marca 2023 r. punktualnie do stacji końcowej dojechało 90,94% pociągów pasażerskich. Najniższy wskaźnik punktualności odnotowano w styczniu – 90,70%. Kolejne miesiące wyglądały już lepiej, w lutym wskaźnik wyniósł 90,96%, a w marcu 91,16%. W porównaniu do IV kwartału 2022 r. oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,31 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności był o niecałe 0,01 punktu procentowego niższy.

Liczba pociągów pasażerskich uruchomionych przez przewoźników w I kwartale 2023 r. jest o 18,1 tys. wyższa  w porównaniu z I kwartałem 2022 r.

Najwyższy wskaźnik punktualności na przybyciu wśród pasażerskich przewoźników kolejowych miała Warszawska Kolej Dojazdowa z wynikiem 98,48%. Największy przewoźnik dalekobieżny – PKP Intercity odnotował w pierwszym kwartale punktualność na poziomie 74,04%.

Średnie opóźnienie pociągów w I kwartale wyniosło niespełna 21 minut dla pociągów opóźnionych powyżej 5 minut 59 sekund oraz niespełna 8 minut dla wszystkich uruchomionych pociągów. To poprawa względem poprzednich kwartałów.

Na podstawie danych przekazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, wśród głównych przyczyn opóźnień w I kwartale 2023 r. wskazano wydłużony czas przejazdu, wydłużony czas wymiany pasażerskiej (lokowania podróżnych) oraz naprawa lub wymiana taboru kolejowego na skutek występujących awarii.

„Punktualność w I kwartale 2023 r. poprawiła się względem poprzednich miesięcy. Jednak nadal jest wiele do zrobienia, by pasażerowie mniej odczuwali skutki opóźnień. Duża część opóźnień wynika z awarii taboru, dlatego jest to obszar, który powinien być traktowany szczególnie uważnie przez przewoźników. Inne istotne przyczyny to kwestie infrastrukturalne, w tym planowania rozkładu jazdy nieadekwatnego do przepustowości linii kolejowych. Konieczność właściwego planowania potwierdziła sytuacja z marca w obrębie Warszawskiego Węzła Kolejowego. W przypadku opóźnień kluczowa jest także rzetelna, aktualna i wiarygodna informacja dla pasażerów” – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie korekty rozkładu jazdy w marcu zbiegło się w czasie z utrudnieniami związanymi z przebudową stacji Warszawa Zachodnia. W dniach 13 i 14 marca część pociągów zanotowała poważne opóźnienia sięgające nawet do 100 minut. Niektóre połączenia zostały odwołane, a inne kursowały na skróconych trasach.

Wyniki punktualności w przewozach pasażerskich za I kwartał 2023 r. oraz dane archiwalne znajdują się na portalu Dane Kolejowe w dziale Punktualność.

PRZEWOZY TOWAROWE

Liczba pociągów towarowych uruchomionych w I kwartale 2023 r. wyniosła 106,1 tys. pociągów I była niższa o 5% (5640 pociągów) względem I kwartału ubiegłego roku. Do stacji końcowej punktualnie dotarło 48,45% pociągów towarowych. W przypadku pociągów uruchamianych wyłącznie w relacji krajowej wskaźnik ten wyniósł 50,29%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 41,01%. W porównaniu do IV kwartału 2022 r.  oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 4,46 punktu procentowego, natomiast w przypadku analogicznego okresu ubiegłego roku, wskaźnik punktualności wzrósł o 6,4 punktu procentowego.

Najlepszy pod względem punktualności pociągów towarowych był marzec, kiedy punktualność na przybyciu wyniosła 50,26%. W styczniu odnotowano 46,74% punktualnych przyjazdów do stacji końcowej, natomiast w lutym 48,26%. Średni czas opóźnienia wyniósł 630 minut.

(UTK)

error: Nie kopiuj!!!