Warmia i Mazury

Quiz „Drzewa w krajobrazie”

20 października 2020 r. obchodzimy Dzień Krajobrazu. Z tej okazji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie przygotowała quiz na temat zadrzewień i związanej z nimi bioróżnorodności. Zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy!

Otaczająca nas przestrzeń, często wyróżniająca się charakterystycznymi cechami przyrodniczymi, topograficznymi czy historycznymi, to właśnie krajobraz. Aby zwrócić uwagę na jego piękno i potrzebę ochrony z inicjatywy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 20 października obchodzimy Dzień Krajobrazu. Od 2017 roku za sprawą Rady Europy zyskał on ogólnoświatowy wymiar, stając się Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Tradycją obchodów tego dnia stała się organizacja przez GDOŚ, regionalne dyrekcje ochrony środowiska oraz inne grupy społeczne „spacerów krajobrazowych”. Ich celem jest poznanie obszarów przyrodniczych, a także kulturowych oraz przekazanie wiedzy o nich uczestnikom spacerów. W tym roku ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa wydarzenia z udziałem wielu osób, w trosce o bezpieczeństwo, nie odbywają się.

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu odbywają się pod hasłem „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold Staff). Wśród wielu krajobrazów komponentem o szczególnej roli są właśnie drzewa. Skupione w grupach lub rosnące pojedynczo okazy często decydują o obliczu i charakterze krajobrazu. Drzewa pełnią w krajobrazach bardzo zróżnicowane funkcję: począwszy od soliterów, które dominują w przestrzeni, przez grupy lub szpalery drzew wyznaczające granicę kolejnych widoków, aż po rozległe skupienia stanowiące tło dla innych obiektów lub krajobrazów. Ze względu na swoją biologiczną różnorodność drzewa są obecne w większości typów krajobrazów, występują zarówno na terenie krajobrazów naturalnych, jak i kulturowych, zwiększając harmonijność i ład przestrzenny. Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały poetów i malarzy, przez co ich reprezentacja w tekstach kultury jest bardzo znacząca.

Chcąc zwrócić uwagę jak szczególną rolę w otaczającym nas krajobrazie pełnią drzewa, przygotowaliśmy quiz. Aby sprawdzić swoją wiedzę wystarczy kliknąć w link. Życzymy udanej zabawy! Otrzymany wynik zdefiniuje Twoją przyrodniczą naturę…

(RDOS Olsztyn)

 

error: Nie kopiuj!!!