AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania i absolutorium

50 Sesja Rady Miejskiej w Morągu miała charakter sprawozdawczo – absolutoryjny, ponieważ radni udzielili absolutorium za rok 2022 Burmistrzowi Morąga Tadeuszowi Sobierajskiemu. Rada Miejska udzieliła także burmistrzowi wotum zaufania za poprzedni rok.

Zanim radni przystąpili do głosowania zapoznali się z „Raportem o stanie Gminy Morąg za rok 2022” Raport o stanie Gminy Morąg za 2022 rok (PDF, 2.8 MiB) . Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił Burmistrz Morąga.   Zakończyło się to głosowaniem nad uchwałą w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Morąga za 2022 r. (PDF, 154.7 KiB). Wszyscy radni byli za. Nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022 r.Uchwała (PDF, 2.6 MiB)

Również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Morąg za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Morąga z wykonania budżetu Gminy Morąg za 2022r. Uchwała (PDF, 348 KiB) , Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Morąg za 2022 r (PDF, 16.9 MiB).

Burmistrz Morąga po głosowaniach podziękował– wszystkim radnym, kierownictwu Urzędu Miejskiego w Morągu, dyrektorom i kierownikom oraz pracownikom jednostek samorządowych. (red.)

error: Nie kopiuj!!!