AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni uchwalili nowe diety sołtysów

Rada Miejska w Morągu ustaliła wysokości diet przysługujących sołtysom sołectw Gminy Morąg.

W uchwale czytamy, że sołtysowi sołectwa Gminy Morąg przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości:

1) 440 zł — Antoniewo, Kruszewnia, Raj,

2) 490 zł — Wenecja, Złotna,

3) 540 zł — Gubity, Gulbity, Kretowiny, Niebrzydowo Wielkie, Tątławki,

4) 640 zł — Bożęcin, Maliniak, Rolnowo, Ruś, Nowy Dwór, Wilnowo,

5) 690 zł — Bogaczewo, Królewo, Markowo, Strużyna, Zawroty,

6) 790 zł — Bramka, Chojnik, Jędrychówko, Jurki, Kalnik, Łączno,

7) 840 zł — Słonecznik, Żabi Róg.

Ust. 2 uchwały mówi, że nieobecność na zebraniu sołtysów, zorganizowanym przez Burmistrza Morąga, powoduje obniżenie wysokości diety o 150 zł.

Diety wypłacane są z budżetu Gminy Morąg w kasie Urzędu Miejskiego w Morągu lub wpłacane na podane konta bankowe do 10 dnia następnego miesiąca, za który przysługują.

Uchwała weszła w życie 1 stycznia 2022 r.

Art. 37b ust.2 ustawy o samorządzie gminnym określa, że rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysowi) będzie przysługiwała dieta.  Dotychczasowa wysokość diet sołtysów w Gminie Morąg ustalona była w 2015 r. Wtedy przysługiwała sołtysom miesięczna dieta zryczałtowana w wysokości:

1) 240 zł – Antoniewo, Kruszewnia, Raj,

2) 290 zł – Wenecja, Złomna,

3) 340 zł – Gubiły, Gulbity, Kretowiny, Niebrzydowo Wielkie, Tątławki,

4) 390 zł – Bożęcin, Maliniak, Rolnowo, Ruś, Nowy Dwór, Wilnowo,

5) 440 zł -Bogaczewo, Królewo, Markowo, Strużyna, Zawroty,

6) 490 zł – Bramka, Chojnik, Jędrychówko, Jurki, Kalnik, Łączno,

7) 540 zł – Słonecznik Żabi Róg.

Wobec znacznego upływu czasu oraz wzrostu cen towarów i usług wysokość diet sołtysów w Gminie Morąg wymagała nowej regulacji. Uchwalona treść uchwały wprowadziła 7 stawek diet, w zależności od wielkości sołectwa, tj.: liczby mieszkańców sołectwa, powierzchni sołectwa oraz liczby podatników podatku rolnego. Podobne zasady obowiązywały przed zmianami.

(red.)

error: Nie kopiuj!!!