AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Radni uchwalili Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 r.

Rada Miejska w Morągu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 przyjmowany jest w związku z Programem „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stanowiącym odpowiedź na wyzwania, związane z zachodzącymi procesami demograficznymi, a także będącym elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb, celowe jest podejmowanie różnego rodzaju działań zmierzających do poprawy ich bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Warunkiem przystąpienia gminy do Programu jest przyjęcie uchwałą programu osłonowego na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

(UM Morąg/ fot. archiwum redakcji)

error: Nie kopiuj!!!