KULTURA I SZTUKAWarmia i Mazury

Remont krużganka na zamku zakończony

Pierwszy raz w powojennej historii krużganek olsztyńskiego zamku doczekał się kompleksowego remontu.

Została odnowiona elewacja i mury wewnętrzne, stolarka okienna. Zabezpieczony został również dach oraz tablica astronomiczna – jedyny oryginalny przyrząd astronomiczny Mikołaja Kopernika.

Celem zadania jest ochrona i zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej gotyckiej części zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie, w tym ochrona wyjątkowej w skali Polski tablicy doświadczalnej Mikołaja Kopernika.

W ramach zadania wykonano najpilniejsze prace, wynikające ze stanu zachowania krużganka zamkowego: remont kapitalny dachu krużganka i wejścia do niego, prace konserwatorskie elewacji ze stolarką okienną i drzwiami, prace konserwatorskie wnętrza krużganka i wejścia do niego,  wykonanie izolacji pionowej fundamentu krużganka i wejścia do niego.

Wykonano prace budowlane i konserwatorskie:
1.    W ramach remontu dachu krużganka i wejścia wykonano  naprawę lub wymianę zniszczonych fragmentów więźby dachowej (łącznie ze stropem powiązanym z nim konstrukcje), pokrycie dachu dachówkami mnich mniszka, obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
2.    W trakcie konserwacji elewacji krużganka, wejścia oraz odcinka ponad dachem krużganka, łącznie ze stolarką okienną i drzwiową wykonano:
– usunięcie wtórnych uzupełnień, a następnie uzupełnienie ubytków lica ceglanego i tynków,
– konserwację polichromii zachowanych na tynkowych partiach elewacji,
– wymianę zniszczonych okien ponad dachem krużganka,
– konserwację okien i drzwi krużganka i wejścia do niego.
3.    Wykonano izolację pionowej fundamentu krużganka i wejścia do niego poprzez usunięcie betonowej wylewki, odkopanie, oczyszczenie i osuszenie fundamentu, ułożenie geomembrany i wykonanie opaski z bruku.
4.    W ramach konserwacji wnętrza krużganka i wejścia do niego usunięto z ceglanych, gotyckich ścian krużganka współczesnych wymalowani imitujących wątek ceglany, usunięcie wtórnych uzupełnień oraz uzupełnienie ubytków lica. Konserwację tynków i polichromii klatki schodowej i przedsionka oraz konserwację drzwi wewnętrznych klatki chodowej i posadzki wejścia .

Całkowita wartość zadania wyniosła prawie ponad 1,2 mln zł:
– samorząd województwa warmińsko-mazurskiego – blisko 670 tys. zł,
– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Ochrony Zabytków w wysokości – 300 tys. zł.
– dofinansowanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – około 200 000 zł
– środki finansowe Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – 80  tys. zł

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!