Warmia i Mazury

RITA, czyli rozwój współpracy międzynarodowej w regionie

Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone Programowi RITA – Przemiany w regionie.

Program RITA to program grantowy, który działania na rzecz:

– wsparcia demokratycznych, społecznych i gospodarczych przemian w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgistanie, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanie, Ukrainie i Uzbekistanie;
– przekazywania polskiego doświadczenia przemian w następujących sferach: problemy społeczne i socjalne, edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, dziedzictwo kulturowe, rozwój i wsparcie trzeciego sektora, rozwój i wsparcie samorządu lokalnego, rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;
– rozwijania współpracy międzynarodowej w regionie;
– kształtowania nowych liderów rozwoju demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas spotkania specjalista z biura Programu przedstawi w praktyczny sposób główne zapisy regulaminu konkursu oraz generator wniosków.

Wydarzenie odbędzie się 6 lutego 2020 r. (czwartek) w godzinach 11-13 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (ul. E. Plater 1, s. 420 – sala sesyjna).

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia na adres mailowy: k.matusiak@warmia.mazury.pl

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz zawarcie w mailu informacji, że udzielają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Województwo Warmińsko-Mazurskie w zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Województwa, ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, w celu uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym poświęconemu Programowi RITA.”

Do pobrania:
Klauzula informacyjna

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!