Warmia i Mazury

Rozmowy o sytuacji środowisk seniorskich

Podczas spotkania Wojewódzkiej Rady Seniorów, które odbyło się online, przedstawiono lokalną sytuację środowisk seniorskich.

Wiele uniwersytetów trzeciego wieku i lokalnych rad seniorów jesienią wznowiło działalność. Niestety jeszcze więcej w dalszym ciągu pozostaje w zawieszeniu. Jak im pomóc? To pytanie  do samorządów, organizacji pozarządowych i wielu innych środowisk przyjaznych seniorom.

Katarzyna Koplińska (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego) przedstawiła działania dla seniorów planowane w ramach Programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2021 oraz omówiła stan prac nad nową regionalną polityką senioralną opracowywaną na lata 2021-2027.

Z kolei Bartłomiej Głuszak (prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa) zaprezentował zasady ogłoszonego przez Federację FOSa konkursu „Aktywny Senior”. Mimo pandemii w środowisku osób starszych dzieje się wiele ciekawych rzeczy, kreowanych przez lokalnych liderów, których bez wątpienia warto nagrodzić. Prezes przedstawił również listę proponowanych tematów na ewentualne szkolenia online dla Rady oraz plany FOSy na najbliższą przyszłość w kontekście działań proseniorskich.

W dalszej części spotkania członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad planem pracy na przyszły rok oraz poruszyli kwestię wyborów do Rady na nową kadencję, gdyż obecna kończy się w przyszłym roku.

Kolejne spotkanie (prawdopodobnie online) zaplanowano na 11 grudnia 2020 roku.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!