AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Rozpoczął się nabór ofert do OKO Promocji 2021

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego przeznaczył kwotę 200 tys. złotych na dofinansowanie przedsięwzięć promocyjnych w ramach konkursu „OKO Promocji 2021”.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Ideą przedsięwzięcia jest angażowanie organizacji pozarządowych z regionu do podejmowania inicjatyw oraz przedsięwzięć na rzecz promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać na realizację zadania wynosi 10 tys. zł. W ubiegłym roku do konkursu wpłynęło 56 ofert. Komisja wybrała spośród nich 14 projektów, które otrzymały finansowe wsparcie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku (do godz. 15), natomiast rozstrzygnięcie nastąpi w terminie do 1 czerwca 2021 roku. Pytania dotyczące tej inicjatywy przesyłać można na adres mailowy: biuropromocji@warmia.mazury.pl

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!