AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Rozpoczęła się rekultywacja jeziora Skiertąg

Gmina Morąg postawiła na ochronę bioróżnorodności jeziora Skiertąg poprzez bioremediację mikrobiologiczną. Dlatego został ogłoszony przetarg na wykonawcę tego zadania, które finansowane jest ze  środków własnych gminy oraz  Unii Europejskiej tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dzisiaj rozpoczęły się pierwsze prace.

–  Rekultywacja jeziora Skiertąg odbywa się metodą probiotechnologiczną poprzez wprowadzenie do wód powierzchniowych preparatu mikrobiologicznego wspierającego procesy samooczyszczania – mówi Tadeusz Sobierajski, Burmistrz Morąga.

Aplikacja preparatu nastąpiła z łodzi motorowej, ręcznie wzdłuż transektów ustalonych przy wykorzystaniu GPS.

– Planowana do zastosowania metoda rekultywacji zbiornika wodnego przyczyni się do mineralizacji osadów. Mineralizacji ulegną złogi osadów, które wcześniej podlegały procesom beztlenowym, w wyniku których powstawał siarkowodór, merkaptany i kadaweryny tj. gazy toksyczne dla ludzi i zwierząt. Spadek stężenia biogenów i zmniejszenie intensywności zakwitów glonów przyczyni się do wzrostu przezroczystości wody mającej wpływ na rozwój roślinności wodnej (zanurzonej) i wzrost bioróżnorodności gatunkowej. Zwiększenie ilości tlenu w warstwach przydennych stworzy korzystne warunki dla rozwoju ichtiofauny. Planowana rekultywacja będzie pozytywnie oddziaływać na wody powierzchniowe Jeziora Skiertąg – wyjaśnia Tadeusz Sobierajski.

Przedsięwzięcie nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i nie wpłynie negatywnie na stan jednolitych części wód oraz na realizację określonych dla nich celów środowiskowych.

O szczegółach rekultywacji jeziora Skiertąg opowiada prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, kierownik Laboratorium Gospodarki Wodnej Politechniki Koszalińskiej, który sprawuje nadzór inwestorski ze strony Gminy Morąg:

(red./fot. dw/ fot. T. Faraś)

error: Nie kopiuj!!!