Warmia i Mazury

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2021. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 8 mln złotych. Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 3.006,5 etatu.

W związku z powyższym, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 6.012.100,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3.541 asystentów rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 listopada br.,  przesłać
do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania.

Lista gmin Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

(UW Olsztyn)

error: Nie kopiuj!!!