Warmia i Mazury

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza konkurs „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, jako sposób na ochronę bioróżnorodności w województwie warmińsko-mazurskim w trosce o owady zapylające”.  

Konkurs skierowany jest do gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miejskich z województwa warmińsko-mazurskiego.

Zasady udziału w konkursie określone zostały w Regulaminie Konkursu, zgodnie z którym gminy składają Wniosek Konkursowy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. We wniosku konkursowym gmina wskazuje oraz uzasadnia konieczność i potrzebę udzielenia pomocy finansowej przez Województwo na wykonanie nasadzeń roślin miododajnych na swoim terenie.

Wsparcie finansowe udzielane będzie w formie dotacji celowej na zakup drzew i krzewów miododajnych.

Kwota dotacji na gminę wynosi od 4 do 6 tys. zł.

Wnioski należy składać do 13 września 2023 roku, a zgłoszenie dotyczy zadania, którego zakończenie nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2023 roku.

Rozstrzygnięcia zarządu województwa trafią następnie pod głosowanie radnych sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.

Informacji w sprawie konkursu udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
– Dariusz Sargalski, tel. (89) 521 92 78, e-mail: d.sargalski@warmia.mazury.pl
– Tomasz Balicki, tel. (89) 521 92 42, e-mail: t.balicki@warmia.mazury.pl

Do pobrania:

  1. Regulamin konkursu
    2. Wniosek konkursowy
    3. Umowa z załącznikiem Sprawozdania z realizacji zadania

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!