AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Schronisko będzie dostosowane do wymogów ministerialnych

Rada Miejska w Morągu przyjęła uchwałę  w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu, aby spółka mogła dostosowywać schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Zbożne do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uchwale czytamy:

„Wyraża zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 222 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Morągu. W zamian za wniesiony wkład pieniężny Gmina Morąg obejmuje w Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. w Morągu 222 ( słownie: dwieście dwadzieścia dwa) udziałów o wartości 1 000 zł każdy, na łączną kwotę 222 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych)”.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Morągu Sp. z o. o. jest spółką ze 100% udziałem gminy.

Spółka z przekazanych środków będzie dostosowywać schronisko dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Zbożne do wymogów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt  (pełna treść rozporządzenia – rozporządzenie ministra)

(red./ fot. PO Morąg)

error: Nie kopiuj!!!