AktualnościHALO MORĄGWieści z ratusza

Sesja pod znakiem zamiaru likwidacji SP w Bramce

XIV sesję Rady Miejskiej w Morągu, która odbyła się w piątek, 07 lutego 2020r. zdominował punkt porządku obrad dotyczący zamiaru likwidacji szkoły filialnej w Bramce.

W porządku obrad znalazła się także: informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, sprawozdanie z prac komisji stałych Rady Miejskiej w Morągu, sprawozdanie Burmistrza Morąga z pracy w okresie międzysesyjnym.

Radni zatwierdzili plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej na 2020 rok oraz sprawozdania: z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Morąg za 2019r. i z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego poniesionych w 2019r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Morąg.

Podjęli uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Morąg na lata 2020–2031, zmiany budżetu Gminy Morąg na 2020r uwzględniając autopoprawkę burmistrza – autopoprawka – budżet i WPF , zmiany Uchwały Nr VIII/126/19 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Morąscy radni miejscy w uchwałach zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko –Mazurskiego w 2020 r. oraz Powiatowi Ostródzkiemu w 2020r.

Spore emocje, zwłaszcza  wśród rodziców wzbudziła uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu, a dokładnie likwidacji jej placówki filialnej w Bramce, czemu sprzeciwiają rodzice.

Na portalach społecznościowych apelowali do radnych, aby nie przykładali ręki do likwidacji szkoły w ich miejscowości:  APEL DO RADNYCH GMINY MORĄG  Zamknięcie Szkoły w Bramce !!!!!! utrudni edukację dzieciom w wieku szkolnym i ograniczy dostęp do edukacji przedszkolnej. Dzięki oddziałowi przedszkolnemu młodsze dzieci w wieku od3 do 6 lat szybciej integrują się ze środowiskiem szkolnym. Nie możecie zlikwidować szkoły, szukając oszczędności. Szukajcie lepiej oszczędności w nieprzemyślanym wydawaniu środków publicznych. Na tej decyzji stracą dzieci, które zmuszone są zmienić nauczycieli i środowisko. Dotyczy to naszych dzieci . Dla uczniów zmiana otoczenia będzie stresującym doświadczeniem. Dlaczego narażacie dzieci na stres adaptacyjny? Otwórzcie nie tylko oczy, ale też uszy na argumenty. Oprócz paragrafów liczą się również ci mali ludzie. Rodzice, nie urzędnicy wiedzą najlepiej gdzie chcą uczyć swoje dzieci, a chcą uczyć je w Szkole Podstawowej w Bramce, nie zgadzam się z tym, że dzieciom wyjdzie to na dobre. To, że są mniejsze klasy w szkole w Bramce znacznie poprawia jakość uczenia się dzieci, dlatego że nauczyciel ma możliwość podejścia do każdego z nich w indywidualny sposób. Nie ma czegoś takiego, że któreś z dzieci zostanie zaniedbane, odepchnięte i pozostawione bez pomocy kiedy idzie mu słabiej z nauką. Dzieci bardziej integrują się ze sobą i uczą się szacunku do każdego, bez wyjątku. W tzw. masówce często dochodzi do sytuacji, kiedy dzieci, które choć trochę wyróżniają się lub odstają od grupy zostają ignorowane, często zostają szykanowane, a to już wtedy poważnie wpływa na ich psychikę. W mniejszej szkole owszem też zdarzają się konflikty między dziećmi, ale tutaj jest większa możliwość reakcji na wszelkie nieprawidłowości. Moim zdaniem inwestowanie w lepszy i dokładniejszy rozwój dzieci nie jest marnowaniem środków. Wystarczy przejechać się do takiej mniejszej szkoły, pobyc tam chociaż dzień i zobaczyć, że dzieci czują się tam swobodniej, bo mają możliwość zintegrowania się z całą społecznością szkolną, a w większej placówce zauważa się dużo więcej przypadków dzieci 'odtrąconych ’. Pozdrawiam i polecam przyjechać chociażby na coroczny festyn rodzinny do Bramki. Wtedy bardzo dobrze widać jak rozwinięte są dzieci i jak radzą sobie w kontaktach między sobą. (pisownia oryginalna)

Był także głos za likwidacją: Wiem że to raczej nie popularna opinia ale utrzymywanie szkoły do której chodzi 30 uczniów to właśnie najlepszy przykład nieprzemyślanego wydawania środków publicznych. Wydaje mi się także że zmiana środowiska w większości dzieciom wyjdzie na dobre i nie sądzę żeby u tych dzieci wystąpił stres adaptacyjny. Stres mogą przeżyć jedynie gdy skończą tą szkołę i okaże się że w następnej jest więcej niż 5 osób w klasie a korytarze są pełne innych dzieci (pisownia oryginalna).

Tutaj znajdziecie argumentację samorządu przemawiająca za likwidacja filii w Bramce:

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Ireny Kwinto w Żabim Rogu (PDF, 2.8 MiB)

Głos w obronie szkoły zabrali rodzice, którzy przyszli na sesję, ale również radni. Przebieg dyskusji m.in. w tej sprawie można obejrzeć tutaj: http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[42]

Radni 15 głosami za, przy 2 głosach przeciw i 3 wstrzymujących się uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły filialnej w Bramce przyjęli.

Radni podjęli również uchwały: w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie, zmiany Uchwały Nr XXIV/378/08 Rady Miejskiej w Morągu z dnia 25 września 2008 r. w sprawie przejęcia przez Burmistrza Morąga niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Morąga, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Morąg działek nr 284/2 i 284/2, płożonych w obr. Niebrzydowo Wlk., wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 143/13położonej w obr. Nr 2 m. Morąg.

Morąska Rada Miejska wprowadziła także do porządku obrad i przegłosowała punkt o zaopiniowaniu wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Morąg – uchwała Nadleśnictwo Dobrocin.

Przebieg całej sesji można obejrzeć tutaj:  http://81.15.163.126:8080/apps/DJ2/#/history-player?videoIds=[42]

Porządek obrad (PDF, 125.9 KiB)

Zmiana WPF (PDF, 704.4 KiB)

Zmiana budżetu na 2020 r. (PDF, 2.2 MiB)

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Morąg obszar miasta i tereny wiejskie. (PDF, 13.5 MiB)

Mapy do studium (PDF, 16.2 MiB)

Gospodarka nieruchomościami (PDF, 1.6 MiB)

Pozostałe projekty uchwał (PDF, 3.1 MiB)

(red./ fot. dw)

error: Nie kopiuj!!!