Warmia i Mazury

Stacja Olsztyn Główny zmienia się dla pasażerów. Zwiększa się dostępność do kolei w województwie

Zmodernizowana stacja Olsztyn Główny zachęci do podróżowania koleją ze stolicy regionu. W Łankiejmach pasażerowie korzystają już z wygodniejszych peronów, przebudowanych ze środków „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Dzięki inwestycjom realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kolej w woj. warmińsko – mazurskim staje się coraz bardziej atrakcyjnym i przyjaznym środkiem transportu.   

Zmodernizowane stacje i przystanki z wygodnym dostępem do peronów dla wszystkich pasażerów zachęcają do codziennych podróży pociągami w woj. warmińsko – mazurskim. Sprawne wykorzystanie przez PLK S.A. środków unijnych oraz budżetowych w efekcie poprawia dostęp do ekologicznego środka transportu.

Na stacji Olsztyn Główny podróżni od kwietnia br. korzystają z przebudowanego peronu nr 4. Aktualnie prace koncentrują się m. in. na peronie nr 3, którego oddanie do użytku planowane jest do końca sierpnia br. Postępują prace przy przebudowie przejścia podziemnego od strony ul. Marii Zientary-Malewskiej, które będzie szersze i wyższe. Gotowych jest 6 z 10 segmentów tunelu. Z przejścia na perony prowadzić będą windy i schody ruchome, co ułatwi dostęp osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Stacja stanie się dostępniejsza także mieszkańcom osiedla Zatorze. Na stacji gotowych jest ponad 21 km torów (z 28 km) oraz 84 rozjazdy (ze 116) wraz z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym i siecią trakcyjną. Wykonawca zrealizował prace rozbiórkowe peronu nr 3, połowy peronu nr 2 oraz torów nr 1 i 3, co umożliwi budowę kolejnych segmentów przejścia pod torami oraz nowych torów i peronów. Rozpoczęły się prace przy budowie nastawni.

Zadanie o wartości ok. 400 mln zł realizowane jest przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zakończenie przebudowy stacji Olsztyn Główny zaplanowano w 2024 r.

– Modernizacja stacji Olsztyn Główny zapewni oczekiwany komfort obsługi wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Kolej w woj. warmińsko – mazurskim zmienia się także dzięki środkom z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Modernizujemy stacje i przystanki, aby zachęcić do wyboru kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, jako przewidywalnego i najbardziej ekologicznego środka transportu. W Łankiejmach podróżni już wsiadają do pociągów bezpieczniej i wygodniej – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Podróżni na przystanku Łankiejmy (linia kolejowa nr 353 Poznań Wschód – Skandawa) korzystają już z obu przebudowanych peronów. Do oddanego do użytku w maju br. peronu nr 2 dołączył sąsiedni peron nr 1. Z wyższych konstrukcji podróżni łatwiej wsiadają do pociągów na trasie Olsztyn – Ełk. Wygodne dojścia ułatwiają dostęp dla osób ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiedni komfort obsługi zapewniają wiaty i ławki. Jest nowe, energooszczędne oświetlenie oraz oznakowanie z gablotami informacyjnymi na rozkłady jazdy i inne ważne informacje dla pasażerów. Dla podróżnych dojeżdżających na przystanek rowerem przygotowano stojaki rowerowe. Inwestycja zrealizowana przez PLK S.A. kosztowała ponad 4,8 mln zł netto.

Środki na zadanie pochodziły z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Wszystkie inwestycje z tego programu na terenie woj. warmińsko – mazurskiego zostały już zrealizowane.  Podróżni korzystają już z nowych przystanków w Nikielkowie i Kolnie, na trasie z Olsztyna do Korsz (linia kolejowa nr 353), oraz w Wietrzychowie na trasie z Olsztyna do Działdowa (linia kolejowa nr 216). Przebudowano także peron w Pasłęku oraz wydłużono trzy perony w Działdowie.

Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów. W programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

(PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)

error: Nie kopiuj!!!