AktualnościHALO MORĄGWarmia i Mazury

Świadczenia ratownicze dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych wprowadziła świadczenie ratownicze w kwocie 200 złotych dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych. „Do 20 kwietnia 2022 roku jednostki Państwowej Straży Pożarnej wydały 33121 decyzji o przyznaniu świadczeń. Obecnie Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłaca druhom OSP 18007 świadczeń.” powiedział nadbryg. Andrzej Bartkowiak komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) – przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy). Zgodnie z art. 51. ust 1. Ustawy o OSP, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

(KG PSP)

error: Nie kopiuj!!!