Warmia i Mazury

Świadczenie pieniężne zesłanym lub deportowanym w latach 1936-1956

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę w sprawie przyznania świadczeń pieniężnych Sybirakom. Jej projekt został przygotowany przez Prezydenta RP. Za przyjęciem ustawy opowiedziało 440 posłów. Beneficjentami ustawy będą Polacy, którzy w latach 1939-1956 byli zesłani lub deportowani do Związku Sowieckiego. Otrzymają jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości proporcjonalnej do okresu represji. Do Związku Sybiraków w Ostródzie należy 51 osób, które przeżyły zesłanie na Syberię i w stepy Kazachstanu.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936–1956 należy składać bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, (zalecany jest list polecony lub list polecony za potwierdzeniem odbioru).

Do podpisanego formularza należy dołączyć kopię dowodu osobistego jako potwierdzenie obywatelstwa polskiego. W przypadku braku kopii dowodu, dokumenty nie będą rozpatrywane.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów, www.kombatanci.gov.pl w zakładce Formularze, ze strony internetowej Związku Sybiraków Zarząd Główny www.sybiracyzg.pl w zakładce Ogłoszenia, w Urzędzie Miejskim w Ostródzie w Biurze Obsługi Interesanta, u Prezesa Związku Sybiraków w Ostródzie, Wojciecha Gudaczewskiego, tel. 517 531 114 oraz po telefonicznym umówieniu, w wyznaczone dni w siedzibie Związku Sybiraków Koło w Ostródzie ul. Mickiewicza 24.

(Wojciech Gudaczewski, prezes Związku Sybiraków Koło w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!