Warmia i Mazury

Terminy przyjęć do służby w Policji w roku 2024!

Znane są już terminy przyjęć do służby w Policji w 2024 roku. Najbliższy nabór odbędzie się już 4 marca. Zachęcamy osoby zainteresowane służbą w naszej formacji, do zapoznania się z wymaganiami dla kandydatów. Procedurę naboru rozpoczyna złożenie stosownych dokumentów, a następnie pozytywne przejście pozostałych etapów rekrutacji.

Komendant Główny Policji wyznaczył terminy przyjęć do służby w Policji na 2024 rok:

4 marca;

24 kwietnia;

8 lipca;

9 września;

30 października;

30 grudnia.

Dla każdego z policjantów data przyjęcia jest jedną z najważniejszych, która zapisuje się w pamięci oraz historii ich ścieżki zawodowej.

W celu rozpoczęcia udziału w procesie rekrutacji, wymagane dokumenty kandydat może składać przez cały rok.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można uzyskać:

na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
(www.warmińsko-mazurska.policja.gov.pl)

w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

– poniedziałki w godz. 8:30 – 17:30

– od wtorku do piątku w godz. 8:30-14:30

w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

– od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Służbę w Policji może pełnić:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

korzystający z pełni praw publicznych,

posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby.

Służba w Policji zapewnia:

możliwość pozyskania pracy niezależnie od posiadanego doświadczenia zawodowego,

gwarancję stałych warunków pracy,

ciekawą pracę,

możliwość rozwoju zawodowego,

różnorodny system szkoleń,

precyzyjny system wynagrodzenia (m.in.13-sta pensja, równoważnik za umundurowanie),

rozbudowany system socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariuszy i rodzin, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, pokrycie kosztów dojazdu do pracy),

po 25 latach służby nabycie praw emerytalnych.

(KPP Ostróda)

error: Nie kopiuj!!!