Warmia i Mazury

Szkolenie dla beneficjentów FE WiM 2021-2027

Bezpłatne dwudniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027) potrwa od 8 do 9 stycznia 2024 roku w Olsztynie.

Temat szkolenia jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS+ w ramach FEWiM 2021-2027 w systemie SOWA.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. priorytety i działania realizowane przez EFS+, wzór wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazaniem różnić względem poprzedniej perspektywy, zasady wypełniania wniosku na postawie instrukcji oraz sporządzenie wniosku w systemie.

Szkolenie, które odbędzie się w Hotelu Warmińskim w Olsztynie (ul. Kołobrzeska 1), poprowadzi Krystian Przygodzki.

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego

Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie

Liczba miejsc ograniczona

Zgłoś nieobecność:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Więcej informacji:

e-mail: funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1

8:30-9:00 – rejestracja

9:00-10:30 – część merytoryczna

Omówienie programu FEWiM 2021-2027,

Priorytety i działania realizowane przez EFS+,

Wyszukiwanie naborów.

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-12:15 – część merytoryczna

Dokumenty konkursowe,

Omówienie wzoru wniosku o dofinansowanie projektu wraz ze wskazaniem

różnić względem poprzedniej perspektywy,

Omówienie zasad wypełniania wniosku na postawie Instrukcji.

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-13:30 – część merytoryczna

Cel projektu i sposoby jego formułowania,

Wskaźniki realizacji projektu,

Szczegółowy opis przedsięwzięć projektu.

13:30-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:00 – część merytoryczna

Budżet projektu i uzasadnianie wydatków,

Pytania i odpowiedzi.

Dzień 2

8:30-9:00 – rejestracja

9:00-10:30 – część merytoryczna

Zakładanie konta w systemie,

Logowanie do systemu,

Zmiana haseł i bezpieczeństwo,

Dodawanie użytkowników i udostępnienie wniosku,

Przedstawienie funkcjonalności systemu.

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-12:15 – część merytoryczna

Sporządzanie wniosku w systemie,

Omówienie i „przeklikanie” w systemie krok po kroku wszystkich

punktów/modułów wniosku o dofinansowanie.

12:15-12:30 – przerwa kawowa

12:30-13:30 – część merytoryczna

Omówienie i „przeklikanie” w systemie krok po kroku wszystkich

punktów/modułów wniosku o dofinansowanie – cd.,

Uzupełnianie poszczególnych części wniosku.

13:30-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:00 – część merytoryczna

Załączniki,

Pytania i odpowiedzi.

(wwim)

error: Nie kopiuj!!!