Warmia i Mazury

Trwa nabór wniosków do projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia”

Masz 30 lat lub więcej i jesteś osobą bezrobotną? A może prowadzisz firmę i zastanawiasz się nad zatrudnieniem pracownika? Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie prowadzi nabór wniosków do projektu „Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)”, finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020. W projekcie można skorzystać z wielu różnorodnych form pomocy – dotacji, refundacji, prac interwencyjnych, szkoleń lub staży.

Dysponujemy kwotą ponad półtora miliona złotych, przewidzianą na aktywizację osób powyżej 30 roku życia – mówi Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. – Bardzo zależy nam na tym, żeby środki którymi dysponujemy zostały zaangażowane w powiecie ostródzkim i skorzystały z nich osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy, a dzięki działaniom projektowym nastąpiło zwiększenie zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstw.
„Aktywizacja osób od 30 roku życia w powiecie ostródzkim (2021)” to projekt skierowany do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, które mieszkają na terenie powiatu ostródzkiego i znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Z pomocy mogą skorzystać osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, a także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat z powiatu ostródzkiego, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W tym ostatnim przypadku udział w projekcie ma doprowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji zawodowych lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji.
Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie przyjmuje obecnie wnioski na pięć różnorodnych form aktywizacji zawodowej. Są to: dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 25 tysięcy złotych, refundacje kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowisk pracy w wysokości do 30 tysięcy złotych, dofinansowanie wynagrodzeń w ramach prac interwencyjnych, a także szkolenia zawodowe oraz staże.
Więcej informacji, wzory wniosków oraz dokładny opis oferowanych w ramach projektu form pomocy, można znaleźć na stronie https://ostroda.praca.gov.pl/.

(PUP w Ostródzie)

error: Nie kopiuj!!!